MyClinic

דף הבית >> רפואה כללית >> קבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה

קבלת חוות דעת רפואית מרופא מומחה


כל תביעה בנושא רפואי מצריכה חוות דעת

חוות דעת רפואית היא מונח שמתאר סקירה נרחבת של מצב רפואי, כולל ההיסטוריה הרפואית המלאה של המטופל במסמך מסודר ורשמי. חוות הדעת מגיעה פעמים רבות יחד עם תביעה משפטית כלשהי, והיא מוגשת כחלק ממסמך שמכיל גם את טיעוניו של עורך הדין. בסופו של דבר מטרת ההגשה של חוות הדעת הרפואית לגורמים השונים היא קבלת זכויות רפואיות או פיצוי כספי. בסופו של דבר, חוות דעת שנכתבת על ידי מומחה היא חלק הכרחי ובלתי נפרד מהתהליך של תביעת מוסדות מדינה, מקומות עבודה, מרכזים רפואיים או מטפל ספציפי עקב בעיה רפואית.

מהם המקרים בהם יש צורך בחוות הדעת הרפואית?

יש מספר מצבים בהם מומלץ לקבל מרופא מומחה חוות דעת זו:

  • רשלנות רפואית – זהו המקרה הנפוץ ביותר בו ישנו צורך בחוות דעת. תביעה על רשלנות רפואית נעשית במקרה בו טיפול רפואי התנהל באופן רשלני וגרם לנזק ממשי. מצב נפוץ לתביעות כאלו הוא כאשר רופא חרג מההתנהלות הרפואית המקובלת, למשל כאשר לא נהג על פי פרוטוקולים מהספרות הרפואית או כאשר לא היה תיעוד מספק של המקרה. מצב נוסף הוא כאשר נעשות טעויות חמורות שגרמו לנזק קשה, כמו חיתוך במקום לא נכון במהלך ניתוח למשל. חוות הדעת במקרה זה היא למעשה חלק מכתב התביעה. לרוב תיכתב בה השתלשלות העניינים באופן מפורט מאוד שנותן ראיה לכך שהייתה רשלנות.
  • קבלת זכויות מביטוח לאומי – במקרה בו חלה התדרדרות במצב הגופני או הנפשי עקב מחלה, זקנה או תאונה, יש עילה לקבלת זכויות רפואיות מהביטוח הלאומי. לרוב הגשת הבקשה לביטוח לאומי היא במטרה לקבל אחוזי נכות או להעלות אחוזי נכות קיימים וכפועל יוצא מכך מקבלים זכויות. הביטוח הלאומי מספק בעצמו רופא שייתן חוות דעת אך לרוב דבר זה אינו מספיק. קבלת חוות דעת מרופא נוסף מקנה לכם סיכויים גדולים יותר לזכות בזכויות המגיעות לכם ולכן היא חשובה מאוד. כדאי לשים לב במקרה זה שחוות הדעת סוקרת באופן מפורט את ההיסטוריה הרפואית ושהיא מדגישה את ההבדלים בין המצב הקודם למצב הנוכחי.
  • תביעת מקום העבודה או הביטוח במקרה של תאונה – הרבה פעמים חברות ביטוח ומקומות עבודה מנסים להפחית את סכומי הפיצוי המגיעים לכם במצב של תאונה. כאשר ישנה חוות דעת מפורטת ומדויקת שנעשית על ידי רופא מומחה, הדבר משפר מאוד את סיכוייכם לזכות בפיצוי הולם.

כיצד בוחרים רופא שיכתוב חוות דעת?

רופא שכותב חוות דעת רפואית בנושא מסוים חייב להיות מומחה בתחום. על פי רוב מדובר בפרופסורים שהינם בעלי תפקיד בכיר כמו מנהלי מחלקות. דבר זה אינו מספיק, וחשוב לבחור ברופא בעל ניסיון בתחום חוות הדעת הרפואיות, על מנת שחוות הדעת תיכתב בצורה רהוטה ומשכנעת.